2. smečka Krnov Vás vítá

Dinopark

Jednodenní výlet autobusem do Dinoparku u Ostravy.

 
Odjezd : 24. 6. 2010 od Armády spásy na Opavské ulici v 8:00 hodin.
Návrat : kolem 15:00 – 16:00
Cena : 250,-- Kč
Donést přihlášku a uhradit poplatek je potřeba do: 15.června 2010
 
Děti musí mít sebou průkaz zdravotní pojišťovny, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, pokrývku hlavy.
 
     
Podrobné informace tel. 723 343 767 Magda Šnirchová
 
Junák – svaz skautů a skautek ČR
středisko Krnov
 
%--------------------------------------------------zde odstřihnout-------------------------------------------------
 
Přihláška :
Souhlasím, aby se můj syn/dcera (jméno, příjmení)……………………………………..
zúčastnil jednodenního výletu do Dinoparku u Ostravy , který se koná v době vyučování.
 
Také uhradím poplatek na vstupné a autobus, které činí : 250,-- Kč
 
 
Datum :………………2010        podpis zákonného zástupce:………………………………