2. smečka Krnov Vás vítá

Fulštejn 2009

Výlet na Fulštejn (u Bohušova)

Sraz – hlavní nádraží, sobota 14.2.2009 v 10.45 hod

Návrat – tamtéž v 18:58

Vybavení – oblečení do lesa, jídlo a pití na celý den (!), 60,- Kč na jízdenku, třeba nějaké to kapesné, pláštěnku, ½ l vody, nůž. S ohledem na roční dobu počítejte buď s velkým množstvím sněhu nebo bahna :) ... takže vhodné boty a něco teplého na sebe. Doporučuji přibrat také nějaký ten špekáček nebo párek – prostě je možné, že bude-li situace přát, něco si opečeme nad ohněm.

                                                                                              Vlk