2. smečka Krnov Vás vítá

Ř Í M

30.6. – 5.7.2011
Program:
1. den(30.6.2011): - odjezd z Krnova v 12.00. Následuje tranzit přes Hatě – Vídeň – Tarvizio – Florencii do Říma.
2. den:- před Římem si uděláme ranní zastávku na hygienu. Pobyt v Římě začneme tak trochu netradičně a to snídaní v autobusu. Z autobusu vystoupíme na zastávce metra v blízkosti centra. Metrem se za několik minut dopravíme k Vatikánu, kde začneme s prohlídkou. Tento den stihneme poznat Vatikánský stát, nám. Sv. Petra, prohlídku chrámu Sv. Petra (možnost vstupu do krypty s hroby mnoha papežů, možnost výstupu na kopuli chrámu Sv. Petra), Andělský hrad a bude-li zájem i Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí. Čas zbude i na individuální volno, můžete poslat pohled z Vatikánské pošty. Navečer se přesuneme metrem a autobusem na místo ubytování v blízkosti Říma. Ubytování je v chatkách v kempu na pobřeží Ostie nebo na předměstí Říma v kempu – mobil homech. Chatky jsou vybaveny sociálním zařízením, ale především možností příjemného posezení na jejich verandách pod borovicemi.
3.den:- ráno po snídani se vydáme autobusem na jih a po příjezdu do Neapolského zálivu vyjedeme autobusem k nejnavštěvovanějšímu kráteru na světě - Vesuv. Autobus nás dopraví až na vrchol a asi po 20 minutách výšlapu můžeme nahlédnout přímo do kráteru. Poté se dopravíme autobusem do Pompejí, kde v roce 79 n. l. popel, voda a bahno pohřbily po výbuchu Vesuvu vše živé. V podvečer se ubytujeme v Neapolském zálivu.
4 den: - tento den poplujeme lodí na ostrov Capri, kde navštívíme stejnojmenné městečko. Vydáme se na procházku k Augustovým zahradám, odkud spatříte Faragliony - překrásné skály vyrůstající z moře, které nenechají zahálet žádný fotoaparát. Zajdeme se podívat do výrobny parfémů, které se vyrábějí pouze na Capri. Zbude i volno k toulkám kouzelnými uličkami a obchůdky. Neuvěřitelným zážitkem pro Vás bude zcela určitě jízda místním minibusem na Anacapri. Toto městečko má zcela odlišný charakter než hlavní město Capri. Nádhernou uličkou  plnou obchůdků se projdeme k ochutnávce místní speciality – citrónového likéru limoncello. Odtud je to už jen kousek k Vile Axela Muntheho, odkud se Vám naskytne nejkrásnější vyhlídka na Capri. Prohlídka vily tohoto světoznámého švédského lékaře a spisovatele patří k nejkrásnějším estetickým zážitkům. Po prohlídce Anacapri se vydáme minibusy do přístavu, kde můžete využít volný čas ke koupání. Pozdě odpoledne se vrátíme lodí zpět na Sorrentský poloostrov. Po vylodění se vydáme zpět do Říma a ubytujeme se na stejném místě jako při cestě do Říma.
5. den:-tento den je opět věnován Římu. Pokračujeme v pěší prohlídce.  Autobusem a metrem se dopravíme do centra. Pak budeme pokračovat v prohlídce Říma, kterou jsme přerušili cestou do Neapole. Koloseum, Konstantinův oblouk a  další známá místa.  Forum  Romanum, Palatinum. Kolem Janova oblouku se dostaneme k dalším zachovalým antickým chrámkům u Tibery a zastavíme se u S. Maria in Cosmedin - Bocca dela Verita (ústa pravdy)- připomínka slavného filmu Prázdniny v Římě. Dále uvidíte Circo Massimo a pohledy na zbytky paláců na Palatinu. Kolem Marcellova divadla se dostaneme na Kapitol, kde se nachází římská radnice, sousoší Marca Aurelia a stavby navržené Michelangelem. Odtud vystoupáme ke kostelu Panny Marie na Oltář nebes a prohlédneme si „božské děťátko“ a hrob Sv. Heleny, matky císaře Konstantina. Terasou projdeme k Památníku Vittoria Emanuela II., odkud budeme vnímat panoramatické pohledy na Fórum Romanum a císařská fóra. Kolem Trajánova sloupu a Trajánovy tržnice vyjdeme až k nejvýše položenému antickému pahorku Quirinal, kde se nachází prezidentský palác. Sejdeme k nejkrásnější římské fontáně - di Trevi. Volno. Poslední zastávkou bude opět Španělské náměstí, odkud se vrátíme metrem k autobusu. Odjezd z Říma, odpočinek a večerní hygiena (kompletně vybavený motorest). Noční tranzit po trase Řím - Benátky – Vídeň.
6. den (5.7.2011): - příjezd  do Krnova v odpoledních hodinách ( okolo 14.00)
 
Cena: 5100
                       
Cena zahrnuje:
- dopravu luxusním autobusem (WC s umyvadlem, polohovací sedadla, klimatizace, DVD, bufet s teplými i studenými nápoji, GPS)
- 1x ubytování hotelového typu ve dvoulůžkových pokojích (Neapolský záliv)+ 2x ve dvou až čtyřlůžkových bungalovech (Řím), nebo podobném typu(příplatek za dvoulůžkový bungalov 250 Kč/os/noc.)
- 1x snídaně v busu (bageta + horký nápoj)+3 x v místě ubytování
- průvodce
-pojištění CK pro případ úpadku
 
 Cena nezahrnuje:    
- pojištění léčebných výloh  78,-/os., pojištění rozšířené (storno, léčebné výlohy, úrazové) 210,-/os.
- doporučené vstupy + vstupy podle zájmu:
- trajekt Sorrento – Capri ( případně Neapol Capri a zpět 18 EUR 26 EUR, kráter Vesuv 6 EUR, Pompeje vstupné 10 EUR (mládež 18 - 25 let 5 EUR), lanovka Capri 1,30 EURA nebo soukromý bus – Capri - Anacapri - 7 EUR, vstupné Villa Iovis 2 EURA (Villa Axel Munthe 5 EUR), vstupné Koloseum + Palatino Řím 14 EUR (studenti 6 EUR), Vatikán – muzea 15 EUR (studenti 8 EUR), Vatikán – kopule 7 EUR, metro Řím – 5 EUR
 
Poznámka: Pořadí prohlídek jednotlivých míst může být změněno v závislosti na vnějších vlivech (státní svátky, stávky, počasí, změny v otevíracích dobách, zácpy, apod.). Uvedené časy odjezdů jsou orientační a upřesňují se ve vydaných pokynech na cestu, které jsou zasílány e-mailem týden před odjezdem. Časy příjezdů jsou také orientační a mohou být ovlivněny mimo jiné dopravní situací na trase, zdržením
na hranicích a jinými mimořádnými důvody (nemoc cestujících, drobné zdržení při opravách apod.). V žádném případě je nelze brát jako závazné pro další dopravní návaznosti.