2. smečka Krnov Vás vítá

Co to stojí

Každoročně (v lednu) se platí základní registrační poplatek (od r. 2009 350,-), a dále v říjnu členský příspěvek 450,- . každý sám si hradí krojové doplňky (jednorázově asi 600,-) a zajišťuje si vybavení (spacák, karimatku, výbavu). Dále se platí účastnické poplatky na akci ( na víkendovou zhruba 100 až 400,- - platí se za stravu, pobyt a nejvíce za jízdenky). Náklady jsou daleko vyšší, ale díky významné pomoci programů vyhlašovaných Městem Krnov, EU a dotacím z Junáka, levnými pobyty na skautských základnách a v neposlední řadě také tím, že nikdo z činovníků nepobírá jakoukoliv odměnu ani plat, můžeme nabídnout velmi laciné akce