2. smečka Krnov Vás vítá

Historie střediska

Něco z historie střediska Krnov

 

 do r. 1938

 

V Krnově začaly jako první pracovat německé skautské oddíly – Pfadfin-ders (je dochován článek z novin z roku 1927).

První český oddíl Junáků byl založen 11. dubna 1937, jeho vedoucím se stává Josef Hankus (za války významný příslušník odboje – spolupracoval např. s britskou paraskupinou Clay Ewe a s ruským partyzánským oddílem Orol). Dochovala se jeho činovnická legitimace, vystavená přímo A.B. Svojsíkem. Brzy poté všechny skautské organizace zanikají záborem Sudet.

1945-1950

 

Po válce dochází k obrovskému rozmachu, první oddíl skautů v Krnově hned po prázdninách vede br. Josef Humplík a M. Dočkal. V roce 1946 se také započala spolupráce se skauty v polském Prudniku, na kterou jsme po dlouhých letech opět navázali v roce 2005. Rok 1948 je počátkem konce slibně se rozvíjející práce. Ještě chvíli Junák živoří pod ČSM. Nakonec je v roce 1950 rozpuštěn a majetek zabaven a předán Pionýrům. Řadu skautů postihla „péče vládnoucí strany“ – i naši činovníci prošli peklem uranových dolů a podobných výdobytků doby. Posledním skautským vedoucím v Krnově byl br. Josef Rusek – Myšák. Jako památku na toto období uchováváme vlajku 1. oddílu Junáků.

1968-1970

 

Krátké období uvolnění v roce 1968 (v Krnově zahajuje práci okresní rada Junáka 10.4.1968 – Krnov byl sídlem okresní rady) přináší obrovský rozmach organizace. Vedoucím střediska je br. Jindřich Pomianovský, v Krnově pracuje nejméně 7 oddílů. Přesný počet je v současné době problém zjistit – řada dokumentů zmizela s následujícími léty... Přichází okupace, skauting (značně okleštěn ve své činnosti státními a stranickými zásahy – i proto neměl právo působit ve světové organizaci) přežívá do roku 1970 – a znova – zánik, zábor základen, zabavení majetku, problémy činovníků i členů v zaměstnání, ve škole...


Na toto období již máme více památek – např. vlajky 2. a 4. oddílu a táborový totem.

 
od r.1989Rok 1989 znamená znovuvzkříšení naší organizace. V Krnově se činnost obnovuje 6. ledna 1990 setkáním v Domě dětí a mládeže v Krnově. Tehdy se nás sešlo téměř 200. Krnov se stal opět sídlem okresní rady (předseda Dušan Pomianovský-Soptík), v rámci okresu se rozběhla činnost oddílů v Rýmařově, Bruntále, Vrbně pod Pradědem, Zlatých Horách a chvilkově také v Městě Albrechticích. Vedoucím střediska v Krnově se stává br. Dušan Pomianovský ml. – Dejmal.

V tomto prvním období, plném nadšení je v Krnově 5 početně velmi silných oddílů (150 registrovaných členů). Scházíme se v klubovnách v Kostelci, na Staré ulici, na Bezručové ul. a v DDM. Prakticky o všechny tyto prostory v následujících letech z různých „důvodů“ přicházíme... Zůstává nám rozsáhlá táborová základna na Pochni u Široké Nivy. Jako poslední útočiště ve městě získáváme klubovny ve školní jídelně na nám. Hrdinů. Tyto po 15 letech opět opouštíme a od srpna 2007 přebýváme něco přes rok v prostorech prvního patra bývalé školy na Bruntálské 81a. V roce 2008 se opět stěhujeme - tentokrát na nám. Míru 13.


V létech 1990-2004 byli vůdci střediska Bohumila Laštovicová- Bobina, Eva Rozehnalová a Milan Kováč-Vlček. Oddílovou činnost udržovaly nejdéle 1. oddíl Junáků, 2. oddíl skautek – Vlčice a klub oldskautů... Přelom století byl ve znamení útlumu – způsobeným především generační obměnou a odchodem rádců na střední a vysoké školy mimo Krnov. Nejdéle pracuje   1. oddíl skautů, který udržuje tradici prvního krnovského oddílu.