2. smečka Krnov Vás vítá

Junák? Skaut?

Junák nebo skaut? Je v tom rozdíl? No ... všichni Junáci jsou skauti, ale opačné tvrzení není správné :o). Junák je název jedné z národních skautských organizací v ČR, ke které patříme i my. Je to početně největší, tradiční a nejznámější skautská organizace u nás. Jako jediná u nás je zároveň členem mezinárodních skautských organizací WOSM, WAGGGS... Jejím základním rozpoznávacím znakem mimo označení Junák je lilie s hlavou psa. Ostatní organizace skautů mají jiné symboly a více-méně pozměněné názvy. Liší se mezi sebou většinou jen nepatrně, základní principy (dané zakladateli organizace) jsou prakticky pro všechny shodné. Pro naši činnost používáme označení skauting, skautování ... je to praktičtější a lépe to zní :-) ...